whatsapp
תקנון

תקנון אתר העיקר הבריאות, תנאי שימוש:

אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין העיקר הבריאות 2017 בע"מ הבעלים והמפעילה של אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות". כדי לאשר את הסכמתך לתנאים, עליך להקיש על הכפתור, הנושא את המלים "קראתי והסכמתי". אם אינך מסכים לתנאים הללו אל תקיש על הכפתור הנ"ל אלא בחר Back (בחזרה) בסרגל הכלים בדפדפן שלך. בכך תבטא את אי הסכמתך עם ההסכם, אולם במקרה כזה לא תוכל להשלים את תהליך ההרשמה לאתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" או להגיש הצעות לרכישת מוצרים ב אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות". תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. 
 
1. מהו אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות"  ומי עומד מאחוריו
 
אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר ומסופקים על ידי הספקים באמצעות "חנויות" המופיעות באתר והם אינן בבעלות  אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות"  ו/או חברת "העיקר הבריאות 2017 בע"מ ח.פ 515672434 עוד מובהר כי  אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות"  ו/או חברת "העיקר הבריאות 2017 בע"מ אינו היצרן, היבואן, המוכר, או הספק של המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר.
"החנויות" המופיעות באתר נמצאות באחריות הבלעדית של הספקים, לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, כל המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה באתר ניתנים ומסופקים על ידי הספקים ועל אחריותם המלאה, לרבות בגין אחריות לטיבם ו/או איכותם של המוצרים והשירותים כאמור, שירות ואחריות לאחר מכירה בגינם והתאמתם לצורכך ו/או למפרט הטכני. אלה אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי מוצרים ו/או שירותים, טיבם ואיכותם או שירות ואחריות בגינם בין במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית ו/או קבוצתית ו/או רכישה אישית ו/או אחרת, נמסרו ל אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות"  ו/או חברת "העיקר הבריאות 2017 בע"מ ע"י הספקים והינם באחריותם  של הספקים. יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים, תפעל החברה מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את התלונה ולצמצם את הנזק שייגרם לצרכנים.
 
למען הסר ספק מובהר כי אין בהצגת החנויות, המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם על ידי אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות"  ו/או חברת "העיקר הבריאות 2017 בע"מ חץפ 515672434 
האתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" מנוהל ומופעל על ידי "העיקר הבריאות 2017 בע"מ" ח.פ 515672434 . בכל שאלה או בעיה הנוגעת ל-אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" ניתן לפנות  בדואר אלקטרוני [email protected]

לתשומת לבך: העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר, החברה  מעמידה את האתר  "עיקר הבריאות"  כזירת חנויות המבצעות  מכירות על-ידי החברות/ספקים /חנויות המציעות. לפיכך, האחריות למוצרים והשירותים הנרכשים באתר, לרבות תכונותיהם ואספקתם, חלה על החברות המציעות. עם זאת יובהר כי "האתר" עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקים בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר.
 
2. הזכות להשתתף במכירה ולהגיש הצעות
 
2.1 רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
2.2 השתתפות במכירות אסורה על עובדי "העיקר הבריאות 2017 בע"מ" ועל עובדי ומנהלי החברות המציעות או מי מטעמם.
2.3 המוצרים והשירותים המוצעים ב- אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" מיועדים לשימושך הפרטי והאישי ולא למטרות סיטונאות. העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין, לרבות אם תהא סבורה כי הנך עלול לסחור בהם. "העיקר הבריאות 2017 בע"מ" שומרת לעצמה גם את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל את זכייתך בנסיבות אלו. במקרים אלה, תשיב החברה לצרכנים את כספם, אם הצרכנים חוייבו.
2.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים, במקרים אלה, תשיב החברה לצרכנים את כספם, אם הצרכנים חוייבו:

2.4.1 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
2.4.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות העיקר הבריאות והחברות המציעות.
2.4.3 אם עשית שימוש בשירותי אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
2.4.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" או מי מטעמה.
2.4.5 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות".
2.4.6 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 
3. המוצרים המוצעים במכירה
 
3.1 העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר והיא מעמידה את אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" כזירה לעריכת מכירות על-ידי החברות המציעות. המוצרים מוצגים ומוצעים למכירה על ידי החברות המציעות ועל אחריותן, לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים קלים, בין התמונה למוצר הנמכר, בכל מקרה של פער מהותי בין התמונה למוצר הנמכר, יצויין ההבדל באופן בולט באתר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי החברות המציעות. יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים, תפעל החברה מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את התלונה ולצמצם את הנזק שייגרם לצרכנים.
3.2 פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל באתרי הבית של החברות המציעות, או על-ידי התקשרות טלפונית ישירות עם החברות המציעות.
3.3 המחירים המופיעים בדפי המכירה, נמסרים על-ידי החברות המציעות ובאחריותן בלבד. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים המוצעים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. המחירים המפורסמים באתר בעת ההזמנה, הם המחירים בהם תחוייב.
3.4 ככל שיש ב- אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים, לא תישא העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם - לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניות ונכונותו - או לכל פרט אחר הקשור עמם. העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות"
 
4. אופן הגשת ההצעות
 
4.1 בעת הגשת ההצעה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההצעה.
4.2 אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה. העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.
4.3 הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או ל- העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה הפומבית.
4.4 ל- העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" שמורה הזכות לבטל השתתפותך במכירה או לבטל את זכייתך בה, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
4.5 על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" לא תתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות", במקרים אלה, תודיע החברה לצרכנים כי הצעתם לא נקלטה, מייד עם היוודע התקלה.
4.6 במידה שהצעתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי - קליטת ההצעה במערכת אינה מעידה על קבלתה שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שעורכת העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות".
4.7 במכירות פומביות ייתכן והמכירה תוארך בחצי שעה, החברה מתעדת את המכירות הפומביות חל איסור על השתתפות של ספקים ו/או עובדי החברה ו/או הספקים במכירות הפומביות, התערבות זו מהווה עבירה פלילית.
4.8 ב"מכירה קבוצתית" - כל משתתף רשאי להזמין פריט אחד בלבד במחיר שנקבע למכירה.

טופס הצהרה על קיום עסקה טלפונית
 
5. "מכירה פומבית"
 
5.1 במכירה פומבית נקבע מחיר מינימום המהווה את מחיר הפתיחה הנמוך ביותר אותו ניתן להציע עבור המוצר המוצע למכירה. מחיר הפתיחה נקבע על ידי החברות המציעות. מחיר המינימום מתעדכן, בהתאם להצעות המשתתפים במכירה. כל משתתף רשאי להגיש הצעת מחיר בסכום שלא יפחת ממחיר המינימום הנקוב בעת הצעתו. הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או ממחיר ההצעה הנמוכה באותו שלב של המכירה לא יקלטו במערכת.
בזמן שהמכירה הפומבית עדיין פתוחה, הנך רשאי להגיש הצעה או לעדכן את הצעתך על ידי העלאת המחיר שהצעת. עדכון ההצעה אינו דורש מילוי מחדש של הפרטים האישיים. בשום מקרה לא ניתן להגיש או לעדכן הצעה במחיר הנמוך ממחיר המינימום העדכני החל במועד ההצעה.
5.2 כל עוד המכירה הפומבית פתוחה לקבלת הצעות, תתפרסמנה באתר ההצעות הגבוהות שנתקבלו ונרשמו עד לאותו שלב. ההצעות תפורסמנה כשהן כוללות את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה באתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות".באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.
5.3 העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות".תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות הגבוהות באופן רציף ומקוון.
5.4 במידה ונקלטו במערכת מספר הצעות תקפות זהות בסכומן, תבחר ההצעה המוקדמת ביניהן.
5.5 ההחלטה לגבי הזוכים במכירה לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות". רישומים אלה מהווים ראיה לכאורה לנכונותם.
 
6. "מכירות קבוצתיות" ו/או מכירות רגילות
 
6.1 " מכירה קבוצתית " הינה מכירה קבוצתית המאפשרת לחברות המספקות מוצרים ושירותים להציע לקבוצת קונים מחיר אחיד, אטרקטיבי, למוצר או לשירות, בתנאי שיהיה מספר מינימלי של קונים המעונינים לרוכשו.
6.2 כל עוד " מכירה קבוצתית " פתוחה לקבלת הצעות, יתפרסמו באתר שמות המשתתפים במכירה, כשהם כוללים את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה ב- העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות".באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.
6.3 העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות".תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת המזמינים באופן רציף ומקוון.
6.4 במידה שלפני המועד שנקבע לסיום " מכירה קבוצתית " תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה ב" מכירה קבוצתית " תהיה הנהלת העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות".רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת.
אין בהגדלת הכמות כדי לגרוע מזכייתם של המציעים, אשר הצעותיהם נרשמו והתקבלו קודם לכן.
6.5 ההחלטה לגבי הזוכים " במכירה קבוצתית " לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות".רישומים אלה מהווים ראיה לכאורה לנכונותם.
6.6 במידה שהמכירה אושרה (כאמור בסעיפים6.4 ו- 6.5) הרי שרכשת את המוצר בסכום המוצע, ותחשב לעניין הסכם זה כמי שהצעתו זכתה.
6.7 כל הכללים המפורטים בסייפים 6.1 עד 6.7 חלים גם על מכירות רגילות
  
7. סיום המכירות
 
7.1 ב"מכירה פומבית" - המכירה מסתיימת בתום הדקה של השעה הרשומה בדף המכירה, המכירה עשויה להתארך למועד מקסימאלי של חצי שעה.
7.2 ב" מכירה קבוצתית " - המכירה מסתיימת כאשר התקבלו הזמנות למלוא הכמות המוצעת או במועד סיום המכירה כפי שנקבעו, מעת לעת, בדף המכירה - לפי המוקדם.
7.3 מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות". הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות".ישמש ראיה לכאורה בעניין זה.
7.4 יתכנו סטיות של פרקי זמן קצרים במועדי סיום המכירות המכירה , המכירה עשויה להתארך למועד מקסימאלי של חצי שעה.
 
 8. פרסום
 
8.1 תוצאות המכירה המתפרסמות באתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות".עם סיום המכירה אינן סופיות והן כפופות לבדיקה ואישור, אם המכירה לא אושרה, תצויין הסיבה לאי האישור בכתב לצרכן.
8.2 אישור סופי לזכייה ישלח לזוכים באמצעות דואר אלקטרוני לאחר בדיקת תוצאות המכירה (בד"כ ביום העסקים שלאחר סיום המכירה). הודעת הדואר האלקטרוני הנ"ל מהווה תנאי לזכייה במכירה.
8.3 שים לב - אי עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעמוד האישי עלול למנוע את מסירת אישור הזכייה לידך.

9. תשלום ואספקה
 9.1 הגשת הצעה וזכייה ב"מכירה פומבית" ו/או הגשת הצעה ל"מכירה קבוצתית" או ל"מכירה רגילה" שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת אותך בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידך עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח (אם לא בחרת באופציה לאיסוף עצמי של המוצר) ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: "הסכום לתשלום"). חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך.
9.2 במועד הגשת הצעתך עליך לבחור בין אופציה של איסוף עצמי (אם מופיעה האפשרות) של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. לתשומת לבך: לאחר הגשת ההצעה לא תוכל עוד לשנות את בחירתך זו.
9.3
המחירים במכירות הפומביות כוללים מע"מ על-פי הדין.
9.4 בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך.
9.5 אלא אם צוין אחרת במפורש, אספקת המוצרים, בין אם על ידי משלוח המוצר אליך ובין אם על ידי איסוף המוצר על ידך מנקודת האיסוף תבוצע על ידי החברות המציעות ובאחריותן הבלעדית, בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר, יחד עם זאת, במקרים בהם תתקבלנה תלונות על בעיות באספקה, תפעל החברה בכל האמצעים העומדים לרשותה ובאופן מיידי מול הספקים לפתרון הבעיות שתתעוררנה.
9.6 משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של החברה המציעה.
9.7 מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברות המציעות ועל פי שיקול דעתן. לחברות המציעות שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותן להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי החברה המציעה.
9.8 דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.
9.9 בעת תיאום האספקה, רשאית החברה המציעה לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.
9.10 במידה ובחרת באופציה של איסוף עצמי של המוצר, עליך לאסוף אותו ממקום האיסוף תוך 14 ימי עבודה ולא, תחויב בעמלת אחסון של 10 ₪ או בשיעור של 2% מגובה הרכישה, לכל יום אחסון נוסף, לפי הגבוה מביניהם.
9.11 במידה ובחרת באיסוף עצמי של המוצר תוכל לאספו תוך זמן ימי העסקים שצוין במכירה לדוגמא: אם בחרת באיסוף עצמי וזמן האספקה של המוצר הוא 14 ימי עסקים אז רק בתום 14 ימי העסקים המוצר ימתין לך אצל הספק אלא אם סוכם עמו אחרת.

מסירת פסולת אלקטרונית
בהתאם להוראות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע"ב 2012 (סעיפים 30 א' 30 ג' ו- 30ד') הינך זכאי/ת למסור, ללא תמורה או עלות פינוי, במעמד קבלת המוצר שרכשת, מוצר ישן מאותו סוג והמיועד לשימוש דומה, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש שסופק לך.
עליך לדאוג שהמוצר אותו אתה מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל.
יש לתאם מראש את פינוי המוצר הישן. המוצר הישן ימסר על ידך בסניפינו או למוביל שיספק לך את המוצר שרכשת ויועבר על ידינו למיחזור מוכר או שימוש חוזר. לא תתאפשר מסירת מוצרים מזיקים.
 
במקרים הבאים הנחשבים לפינוי חריג ובאישור הלקוח מראש, רשאי המשווק לדרוש מהלקוח תשלום בגין פינוי המוצר הישן בהתאם לתעריף שנקבע להובלות חריגות והכל בהתאם להוראות "נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח" של המשרד להגנת הסביבה מיום 24.07.2017.
כאשר הציוד הישן נמצא בקומה שלישית ומעלה בבניין שבו אין מעלית או כאשר לא ניתן להשתמש במעלית לשם הורדת הציוד הישן (במידה והלקוח מביא בעצמו את הציוד הישן לכניסת הבניין לא יגבה תשלום בגין הפינוי);
וכאשר יש צורך בפירוק חלק מהציוד הישן (למשל, פירוק דלת מקרר על מנת לפנותו).
 
10. ביטול הצעה וביטול עסקה
 
10.1 ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. במקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מביצוע העסקה, בתנאי שהביטול ייעשה לפחות 2 ימי עבודה לפני מועד מתן שרות ההסעות. חריג לזכות ביטול שירותי הארחה, תיירות ובילוי: אם ממועד ביצוע ההזמנה ועד למועד מתן השרות, חלפו עד 7 ימי עבודה.
10.3 זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
10.3.1 לגבי "טובין פסידים" כגון: מוצרי מזון רפואי, תרופות ועוד... כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
10.3.2 לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
10.3.3 טובין שהוזמנו מחו"ל בהזמנה מיוחדת במיוחד עבור הצרכן או שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה.
10.3.4 טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
10.4 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה - תתבקש להחזיר על חשבונך את הנכס לחברה המציעה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.
בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבינהם.
10.5 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות החברה המציעה ולהודיע לה על כך מראש, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, יושב לך מלוא הכסף.
10.6 שירות ביקור בית לצורך התאמת מוצר / הדגמה או שירות תיקונים: בהתאם לחוק הגנת הצרכן הלקוח רשאי לבטל את השירות תוך 14 ימים מביצוע ההזמנה אך לא יאוחר משני ימי עסקים לפני המועד שנקבע למתן השירות. 
אם בוטל השירות תוך 14 ימים מביצוע העסקה ויותר משני ימי עסקים לפני המועד שנקבע למתן השירות- יזוכה הלקוח בעלות השירות, בניכוי דמי ביטול כחוק, בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך. 
כל ביטול שאינו במסגרת הזמנים שנקבעו כאמור בחוק לא יזכה את הלקוח בהחזר כספי. 
לקוח אשר תואם עמו מועד ביקור ולא ימצא בביתו או במקום הנקבע מראש, לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין הביקור שלא התקיים. בנוסף, תושאר הודעה ובה מספר הטלפון של 'מוקד העיקר הבריאות' לצורך תאום מועד חלופי. הלקוח יישא בעלות ביקור בית חדש. 

לביטולי עסקה כדין יש לשלוח שם מלא, ת.ז ומספר הזמנה בכל אחת מהדרכים הבאות: ביטול עסקה, דוא"ל:[email protected], פקס 0722740509 או דואר רשום: סביון 7 מודיעין עבור העיקר הבריאות.
בהודעת ביטול עסקה על הצרכן לפרט את שמו המלא כפי שמופיע בהזמנה ומספר ת.ז. 
 
מובהר כי התחיבות זו היא בכפוף ובהתאם לחוק ובתנאי והמוצר מוחזר כחדש ללא שימוש.

מובהר כי שימוש במוצר גורם להרעה במצבו ממצב"חדש" למצב "משומש" ולכן לא ניתן (בהתאם לחוק הגנת הצרכן) לקבל מוצר שחלה הרעה במצבו.

" החברה שומרת על זכותה לתבוע בגין ירידת ערך של * %  בהתאם לסע' 14 (ג) לחוק הגנת הצרכן עקב ביטול עסקה לאחר שימוש במזרונים /במיטות /מנופים/ מחוללי חמצן / כסאות גלגלים/ מעליות ומעלונים הנמכרים"

ביטול שכירות
10.7 הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה באמצעות פניה טלפונית בלבד ישירות מול מוקד ההזמנות 072-2159090 הודעת ביטול כאמור תבוצע לא פחות מ 48 שעות מיום האספקה שנקבע בהזמנה.
במקרה של ביטול שהתבצע בהתאם לתקנון יחוייב המזמין בדמי ביטול בסך 5% מעלות ההשכרה או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם)  באמצעות כרטיס האשראי אשר באמצעותו בצע המזמין את התשלום עבור ההשכרה.

בעסקאות השכרה צ'ק הפיקדון ייפדה במקרים שלהלן:
איחור בהחזרת המושכר יחייב בשבוע השכרה.
החזרת המושכר כאשר הוא במצב טעון תיקון ו/או ניקוי.
אי החזרת המושכר תחייב בעלות המושכר במחיר מלא לצרכן.
 
11. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות
 
11.1 העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות"תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב-העיקר הבריאות - לרבות מידע שנאגר אודות מציעים - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי  העיקר הבריאות 2017 בע"מ, למעט במקרים בהם השימוש לרעה במידע או החדירה למאגר המידע, אירעה בשל רשלנות החברה.
11.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של "העיקר הבריאות 2017 בע"מ".  "העיקר הבריאות 2017 בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש ב-העיקר הבריאות מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת ב-העיקר הבריאות, העמודים שצפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
11.3 "העיקר הבריאות 2017 בע"מ" לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
11.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.
11.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב-העיקר הבריאות או בצדדים שלישיים כלשהם והחברות המציעות.
11.3.3 אם עשית שימוש בשירותי העיקר הבריאות לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
11.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" או מי מטעמה;
11.3.5 אם התקבל בידי "העיקר הבריאות 2017 בע"מ" צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי;
11.3.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העיקר הבריאות
11.3.7 אם העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות".תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך ב-העיקר הבריאות, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;
11.3.9 "העיקר הבריאות 2017 בע"מ" רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות".לצורך:
לקריאה נוספת על - המדיניות להצהרת פרטיות באתר העיקר הבריאות

 לתשומת לבך, החברה תשלח לך דואר פרסומי, רק אם תסמן "וי" בדיסליימר מתאים באתר, טרם סיום הרכישה, החברה לא תשלח דואר פרסומי, אם לא סימנת "וי" בדיסקליימר, כמו כן, אם הסכמת לקבל דואר פרסומי, תוכל בכל עת להודיע לחברה על רצונך שלא להמשיך ולקבל דואר פרסומי, והחברה תסיר אותך באופן מיידי מרשימת התפוצה.  
 
12. אחריות
 
12.1 הנך מצהיר ומאשר, כי ידוע לך ש "העיקר הבריאות 2017 בע"מ" אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" ולפיכך -
12.1.1 העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני, יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים , תפעל החברה מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את התלונה, לרבות על דרך דרישה מהספקים להחליף לצרכן את המוצר או לפצותו בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם לצרכנים.
12.1.2 העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" לא תישא  באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים, יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים , תפעל החברה מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את התלונה, לרבות על דרך דרישה מהספקים להחליף לצרכן את המוצר או לפצותו בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם לצרכנים.
12.2 השירות אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
12.3 העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות"  לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
12.4 העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות"  לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 
13. ביטול מכירות
 
העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
13.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
13.2 אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
13.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
13.4 בכל מקרה שנפלה טעות חריגה וברורה על פניה באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.
13.5 בכל מקרה שלדעת העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" נעשתה פעולה בניגוד להוראות הסכם זה, במקרים אלה, תשיב החברה לצרכנים את כספם ותציג בפניהם את הסיבה לביטול העסקה.
13.6 אם לאחר זכייה במכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם. החברה דורשת מספקיה לעדכן אותה מייד עם היוודע להם כי מוצר אזל מהמלאי, החברה תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותו.
13.7 בכל מקרה בו לקוח יקבל את המוצר ויהיה מעוניין לבטל את ההזמנה ולהחזיר את המוצר יהיה המזמין/לקוח חייב לאחזיר את המוצר על חשבונו באריזה המקורית למשרדי האתר. המוצר יבדק לתקינות ולאי שימוש ובכפוף ובהתאם לחוק יוחזר למזמין/לקוח כספו בקיזוז עלויות המשלוחים והנחיות החוק בנושא.
 
  
14. קניין רוחני
 
14.1 כל זכויות הקניין הרוחני ב- אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות", לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות"   בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות", בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
14.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של "העיקר הבריאות 2017 בע"מ" מראש ובכתב.
14.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ב- אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות", בבסיס הנתונים ב- אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות", ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" בלא קבלת הסכמתה של "העיקר הבריאות 2017 בע"מ" מראש ובכתב.
14.4 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של "העיקר הבריאות 2017 בע"מ" מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
14.5 אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
14.6 אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו העיקר הבריאות 2017 בע"מ ואתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות", אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
14.7 השם העיקר הבריאות וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר ב-העיקר הבריאות (בין אם נרשמו ובין אם לאו), סימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של "העיקר הבריאות 2017 בע"מ" בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
14.8 ככל שיש ב- אתר www.bari-p2.co.il  - "העיקר הבריאות" סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.
 
15. בוררות וסמכות שיפוט
בירור מחלוקות בין החברה לצרכן, ייעשה בכל אחת מערי המחוז: תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע ונצרת.   
  
הבהרות א':
א.     "טרם רכישת מוצר זה, וטרם נטילתו, מומלץ להתייעץ עם רופא או רוקח".
ב.      "רכישת מוצר באתר, אינה מהווה תחליף להתייעצות עם רופא או רוקח".
ג.     "אין בגלישה באתר או ברכישת מוצרים באמצעותו, משום ייעוץ רפואי".
ד.     "החברה מפעילת האתר, אינה מספקת ייעוץ רפואי, עובדי החברה אינם רופאים או רוקחים". 
ה.       "יש לעיין היטיב בהוראות השימוש טרם נטילת המוצר".
ו.     "יש לעיין היטיב בהתוויות המוצר, טרם השימוש".
ח.      "אין ליטול מוצר בחושך".
ט.      "אין ליטול מוצר במינון הגבוה מהמינון המצויין בהוראות השימוש".
י.        "טרם נטילת המוצר, בידקו האם אינכם רגישים לרכיבי המוצר".
יא.   "יש לאחסן את המוצר, בתנאי איחסון הולמים, בהתאם להוראות השימוש של המוצר".
יב.    טרם נטילות המוצר, יש לבחון האם למוצר יש תופעות לוואי".
יג.     "מידע זה אינו רפואי ואינו התוויתי. בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות לרופא המטפל".
יד.    "אין ליטול את המוצר במינון הגבוה מהמינון המפורט בהוראות השימוש".
טו.   "אין ליטול את המוצר עם מוצר אחר, עיון תחילה בהוראות השימוש או התייעצות עם רופא או רוקח".
 
16. אישור קבלת המוצר:

מובהר למזמין/לקוח והוא מאשר את קבלת המוצר ואת נכונות העסקה לשביעות רצונו, המזמין/לקוח מאשר את ההתקנה והקבלה של המוצר וכי אין למזמין/לקוח כל טענה ו/או בעיה עם המוצר ו/או התקנתו.

הבהרות ב':

17. כל אחד מספקי המוצרים באתר קובע את עלויות המשלוח בהתאם להחלטתו, ספק המוצרים רשאי לקיים מבצעים באתר הכוללים זיכוי וביטול דמי המשלוח.

למען הסר ספק מובהר כי :

כי לא ניתן להחזיר מיטה סיעודית (ו/או כל מוצר הדורש התקנה והתאמה אישית בבית המזמין) ולבטל את העיסקה לאחר שהותקנה בבית המזמין לשביעות רצונו.

במידה וההזמנה כוללת מוצרים מספקים שונים ישלם המזמין דמי משלוח בגין כל הזמנה בנפרד בהתאם להחלטת הספקים השונים.

אנו מתחייבים לספק את המוצרים בהתאם לתנאי חברת צ'יטה,  ו/או באמצעות דואר שליחים ו/או דואר רשום ו/או באמצעות חברת שליחויות אחרת והכל בהתאם להחלטת החברה המנהלת את האתר. במקרים של  אספקה לישובים אשר אינם כלוללים ברשימת הישובים המוצגת אצל חברות השליחויות, יסופק המוצר לישוב הקרוב ביותר לבית הלקוח בתאום  עם הלקוח מראש.

אין בשיחת הטלפון, לשם רכישת המוצר, משום ייעוץ מקצועי בתחום הנגישות. בכל מקרה של התלבטות לגבי מידת התאמת המוצר אנו ממליצים לקבל יעוץ מקצועי מיועץ נגישות מוסמך.

18. התחיבות לרכישה חוזרת (קנית המוצר חזרה על ידי העיקר הבריאות): 

18.1. המוצר/מכשיר נרכש על ידי הקונה באתר העיקר הבריאות.
18.2. המוצר/מכשיר נמצא תחת תקופת האחריות.   
18.3 המוצר/מכשיר יעבור בדיקת מעבדה על ידי העיקר הבריאות וימצא תקין. 
18.4 התשלום למוכר יהיה עד 15% מעלות המוצר כחדש בהתאם למחיר המוצר באתר בזמן בקשת המוכר מהעיקר הבריאות לרכישה חוזרת

הבהרה: כלומר לא משנה מה סכום התשלום אותו שילם המוכר להעיקר הבריאות ביום קנית המוצר לדוגמה במידה והמוכר רכש את המוצר  בסכום של 30,000 ש"ח אבל ביום הבקשה לרכישה חוזרת מחיר המוצר באתר יהיה 19,500 ש"ח הסכום המירבי שישולם על ידי העיקר הבריאות למוכר יהיה עד 15% מ- 19,500 ש"ח סה"כ אך לא יותר 2925 ש"ח.
                     
חזרה לרשימה
מאמרים נוספים מאמרים נוספים
תודה על פנייתכם נציג החברה יחזור אליך בהקדם
על מנת להקל את ההתנהלות, ולאפשר טיפול ביתי בצורה הטובה ביותר, רצוי להיערך ולארגן ציוד, אביזרים וריהוט שיסייעו ליקיריכם בשלב זה של חייהם. העיקר הבריאות מתמחה בתחום הנגישות והבטיחות לאורח חיים עצמאי בבית. הכנו עבורכם רשימת הצטיידות מומלצת. אם אתם רוצים את הטוב ביותר עבור יקיריכם, סמנו מה נחוץ לכם לצורך הטיפול ואנו נשלח אליכם הצעת מחיר
אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים באתר העיקר הבריאות יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות, ועל כן הושקעו משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

בטרם רכישת מוצר או תכשיר רפואי והתחלת השימוש בו, מומלץ להיוועץ במומחה שירותי בריאות מוסמך לגבי מטרות השימוש במוצר, אופן השימוש בו, תופעות הלוואי והאינטראקציה שלו עם תכשירים רפואיים אחרים. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש בתכשיר רפואי. המידע באתר העיקר הבריאות אינו משמש חוות דעת או הנחיה רפואית ואינו יכול לשמש תחליף להתייעצות עם רופא / פיזיותרפיסט / תזונאי / מרפא בעיסוק / רוקח ו/או מומחה מוסמך אחר.

כל אחד מספקי המוצרים באתר קובע את עלויות המשלוח בהתאם להחלטתו, ספק המוצרים רשאי לקיים מבצע באתר הכולל זיכוי וביטול דמי המשלוח. במידה וההזמנה כוללת מוצרים מספקים שונים ישלם המזמין דמי משלוח בגין כל הזמנה בנפרד בהתאם להחלטת הספקים השונים.
אין בשיחת הטלפון, לשם רכישת המוצר, משום ייעוץ מקצועי בתחום הנגישות. בכל מקרה של התלבטות לגבי מידת התאמת המוצר אנו ממליצים לקבל יעוץ מקצועי מיועץ נגישות מוסמך.

נבנה ע"י לוגייט טכנולוגיות